College Information
S No Name Download
1 Content
2 Editorial Board
3 Membership Subscriber Form
4 Cerificate of Author Orignality
5 Undertaking Copyright
6 Authors Guidlines
Research Paper
S No Name Download
1 A Geographical Analysis of Tourism in Melghat
District Amravati.
                                              Prof. W.J. Uike
2 Cropping Pattern of Rice in Gadchiroli District
                                 Dr. Vijay P. Gorde
                                 Prof. Parag S. Meshram

3 Human Rights of Women: Rights to Equality,
Gender bias and Gender Discirmination.
                                               Jayant V. Raut
4 Global Issue: Women's Human Rights
                                               B. U. Jamnik
5 Problems of Aged in India
                                        Rahul S. Khandare
6 Analysis of Workers in Primary,Secondary and
Tertiary Sectors of Amravati District.
                             Dr. Umeshchandrs Madavi
7 A Geographical Study of Land Use in Nandgaon Khandeshwar 1990 - 2001
                                               Anita Chavan
8 Gandhiji Ka Satyagraha drustikon
                               Dr. Shahnaz Raffic Sheikh
9 Mugalkalin Staphatyakala
                                               Prassana Bagde
10 Kauntibic Hinsachar Virodhi Kaida va Stri
                                       Purshottam R. Bande
11 Amravati Jhilyatil Pic Vividhata Badlavar -
Jalsinchanacha Jhalela Parinam
(2000-01 to 2010-2011)
                                            Nitin P, Bhalerao
                                            Dr. K.Y. Thakre
12 Melghatatil Mahilancha Arthic Paristithi Cha
Aahara var Honara Parinam
                                               Monali V. Ingle
13 Panchayat Rajyat Mahilancha Sahabagh
                                               Manisha Yadav
14 Shivkalin Killyache Rajkiya va Aithehasic mahatva
                                               Anil Thakre
15 Mahila sashakitikaran
                                               Jayvant Piraji Jukare
16 Vadhte Dariyadra - Bhartiya Samaj Vyavasthe
Samoril Ek Samasya
                                             Prof. R. R. Patil
17 Loksankhya Wadh : Jwalant Samasya : Ek Abhiyas
                                    Shravan K. Khandare
18 Stri Madhil Laddthapana - Karne va Upayojana
                                         Shyamli J. Dighade
                Prof. Dr. Sharada Sharad Gawande
19 Panchayat Raj Vyavastha va Gram Vikas
                                       Nasir Kasam Sheikh